Tag Archives: Κίκονες

Κίκονες


ΚΙΚΟΝΕΣ

 

Λέξεις από Ι:

ΙΛΙΟΘΕΝ,ΙΣΜΑΡΩ, ΙΣΗΣ

ΙΝ ΆΛΓΕΑ, ΙΣΤΙΑ  ΙΣ΄ ΑΝΕΜΟΙΟ, ΙΣΤΟΥΣ, ΙΣΤΙΑ ΛΕΥΚΑ,

ΙΘΥΝΟΝ, ΙΕΡΟΝ ΗΜΑΡ, ΙΚΟΜΗΝ, ΙΠΠΩΝ,

 Λέξεις από Κ: ΚΙΚΟΝΕΣ ΚΙΚΟΝΕΣΣΙ,ΚΤΗΜΑΤΑ, ΚΙΟΙ, ΚΙΚΟΝΩΝ, ΚΑΚΗ,ΚΑΜΑΤΩ,  ΚΕΙΜΕΘΑ ΚΙΟΝ,ΚΑΛΥΨΕ, ΚΑΘΕΜΕΝ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΑΙ,ΚΥΜΑ, ΚΥΘΗΘΑ

Αριθμοί: 3 φορές φωνάξανε τους συντρόφους που χάσανε,

2 και 3 ημέρες ιερές μείνανε εξ αιτίας της λαίλαπος

6 πλοία  χαθήκανε

Άνεμοι: Βορράς

Χρώμα: λευκά ιστία

Κίκονες= Ισχύς

Ίσμαρος=χειροδύναμος

Λέξη κλειδί: ΑΡΕΙΟΥΣ

ι Οδυσσείας

Ἰλιόθεν με φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν,
Ἰσμάρῳ· ἔνθα δ’ ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ’ αὐτούς.        40
ἐκ πόλιος δ’ ἀλόχους καὶ κτήματα πολλὰ λαβόντες
δασσάμεθ’, ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ διερῷ ποδὶ φευγέμεν ἡμέας
ἠνώγεα, τοὶ δὲ μέγα νήπιοι οὐκ ἐπίθοντο.
ἔνθα δὲ πολλὸν μὲν μέθυ πίνετο, πολλὰ δὲ μῆλα
ἔσφαζον παρὰ θῖνα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
τόφρα δ’ ἄρ’ οἰχόμενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώνευν,
οἵ σφιν γείτονες ἦσαν, ἅμα πλέονες καὶ ἀρείους,
ἤπειρον ναίοντες, ἐπιστάμενοι μὲν ἀφ’ ἵππων
ἀνδράσι μάρνασθαι καὶ ὅθι χρὴ πεζὸν ἐόντα.        50
ἦλθον ἔπειθ’, ὅσα φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρῃ,

ἠέριοι· τότε δή ῥα κακὴ Διὸς αἶσα παρέστη
ἡμῖν αἰνομόροισιν, ἵν’ ἄλγεα πολλὰ πάθοιμεν.
στησάμενοι δ’ ἐμάχοντο μάχην παρὰ νηυσὶ θοῇσι,
βάλλον δ’ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.
ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
τόφρα δ’ ἀλεξόμενοι μένομεν πλέονάς περ ἐόντας·
ἦμος δ’ ἠέλιος μετενίσετο βουλυτόνδε,
καὶ τότε δὴ Κίκονες κλῖναν δαμάσαντες Ἀχαιούς.
ἓξ δ’ ἀφ’ ἑκάστης νηὸς ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι        60
ὤλονθ’· οἱ δ’ ἄλλοι φύγομεν θάνατόν τε μόρον τε.

ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
οὐδ’ ἄρα μοι προτέρω νῆες κίον ἀμφιέλισσαι,
πρίν τινα τῶν δειλῶν ἑτάρων τρὶς ἕκαστον ἀῦσαι,
οἳ θάνον ἐν πεδίῳ Κικόνων ὕπο δῃωθέντες.
νηυσὶ δ’ ἐπῶρσ’ ἄνεμον βορέην νεφεληγερέτα Ζεὺς
λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
αἱ μὲν ἔπειτ’ ἐφέροντ’ ἐπικάρσιαι, ἱστία δέ σφιν        70
τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διέσχισεν ἲς ἀνέμοιο.
καὶ τὰ μὲν ἐς νῆας κάθεμεν, δείσαντες ὄλεθρον,
αὐτὰς δ’ ἐσσυμένως προερέσσαμεν ἤπειρόνδε.
ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα συννεχὲς αἰεὶ
κείμεθ, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
ἱστοὺς στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες
ἥμεθα· τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
καί νύ κεν ἀσκηθὴς ἱκόμην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἀλλά με κῦμα ῥόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν        80
καὶ βορέης ἀπέωσε, παρέπλαγξεν δὲ Κυθήρων.

Ομηρικά Συμπόσια στον κήπο του Λαέρτη

Τρεις γενιές Ομηρικών Επών

το χθες το σήμερα το αύριο

Οδυσσέας Τηλέμαχος Λαέρτης ΜΑΖΙ στο διηνεκές της  Μυθιστορίας

Ποιοι είναι οι Κίκονες σε συλλογικό και προσωπικό επίπεδο;

Πως τους αναγνωρίζεις;

Πως  προφυλάσσεσαι;

Αντιστοιχία με τους Άθλους του Ηρακλή

και τα Βόδια του Γηρυόνη

Αποκωδικοποίηση  Ερμηνεία Φιλοσοφία

Ομηρικές Συζητήσεις στην Ομηρική Πολιτεία

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου , 8- 10 μ.μ

Είσοδος και έξοδος ελεύθερη

28ης Οκτωβρίου 32 Θεσσαλονίκη

1 σχόλιο

Filed under Σταθμοί